ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์แปลภาษา แปลเอกสารดอทคอม
บริการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
สามารถรับ-ส่งงานได้ทั้งทางอีเมล์ หรือมารับที่หน้าร้านเองก็ได้ (มีหน้าร้านที่แน่นอน)

ติดต่อเรา
ไลน์ไอดี 0967897854
โทร 096-789-7854
แฟกซ์: 02-903-0080 ต่อ 7854
Email [email protected]

 

อัตราค่าบริการ

 

อัตราค่าบริการของการแปลเอกสารทั่วไป

  • แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เริ่มต้นที่ หน้าละ 250 บาท
  • แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เริ่มต้นที่ หน้าละ 250 บาท
  • งาน Rewrite บทความ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษ เริ่มต้นที่ หน้าละ 250 บาท

** หมายเหตุ ทางเราคิดราคาค่าแปลที่หน้ากระดาษ A4(ระยะขอบกระดาษปกติ) โดยใช้ ตัวอักษร Angsana New 16

 

อัตราค่าบริการของการแปลเอกสารราชการ

  • ค่าบริการในการแปล เริ่มต้น หน้าละ 250 บาท
  • ค่าบริการรับรองเอกสารที่กรมการกงศุล เริ่มต้นที่ ครั้งละ 600 บาท
  • ค่าบริการในการส่งเอกสารผ่าน EMS 50 บาท

** หมายเหตุ ค่าบริการรับรองเอกสารที่กรมการกงศุล ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสารที่ทางกงศุลเรียกเก็บ