ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์แปลภาษา แปลเอกสารดอทคอม
บริการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
สามารถรับ-ส่งงานได้ทั้งทางอีเมล์ หรือมารับที่หน้าร้านเองก็ได้ (มีหน้าร้านที่แน่นอน)

ติดต่อเรา
ไลน์ไอดี 0967897854
โทร 096-789-7854
แฟกซ์: 02-903-0080 ต่อ 7854
Email [email protected]

 
เอกสารราชการ
รับแปลเอกสารราชการ

ทั้งสำเนาทะเบียนบ้าน ใบทะเบียนการค้า หนังสือรับรองบริษัท และอื่นๆ

เอกสารทั่วไป
รับแปลเอกสารทั่วไป

รับแปลงานทั่วๆ ไป จดหมาย งาน Rewrite บทความ แปลแบบสอบถาม และอื่นๆ

เอกสารวิชาการ
รับแปลเอกสารวิชาการ

รวมทั้ง สัญญา Textbook คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม การแพทย์ คู่มือและอื่นๆ

งานด่วน
รับแปลงานด่วน

เราสามารถแปลงานด่วนให้ท่านได้ภายในเวลาที่ท่านต่องการ

 

แปลภาษา

แปลเอกสารดอทคอม เป็นศูนย์แปลภาษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการแปลภาษาระดับมืออาชีพ ที่จบจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำของไทย และต่างประเทศ เราให้บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย และแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษแบบครบวงจรทุกประเภทเอกสาร เช่น การแปลภาษาในทุกสาขาวิชา (กฎหมาย, ทางการแพทย์และสุขภาพ, การเงิน และอื่นๆ), แปลเว็บไซต์, การ Rewrite บทความ และบริการรับรองเอกสาร ในราคาย่อมเยาว์ ไม่ว่าจะเป็นแปลภาษาจากไทยเป็นอังกฤษ หรือแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

ถ้าท่านกังวลกับการจ้างงานแปลภาษา แล้วได้งานที่แปลภาษามาจากโปรแกรมแปลภาษาที่อ่านไม่รู้เรื่อง ลองใช้บริการกับเราสิครับ เราขอรับรองได้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอน เนื่องจากทางทีมงานของเราเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาและเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทางเป็นอย่างดี การทำงานค่อนข้างมีระบบ มีการเรียบเรียงคำพูด มีระบบพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งมอบงานทุกครั้ง ทำให้งานที่ออกมาจากเรามีคุณภาพที่อยู่ในระดับสูงสุด และส่งงานตรงเวลานัดหมายทุกครั้ง

  • รับแปลเอกสารราชการ อาทิ เช่น สูติบัตร บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองโสด ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบหย่า ทะเบียนสมรส ทะเบียนพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โฉนดที่ดิน ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม ใบรับรองการจบการศึกษา ใบรับรองแพทย์ และอื่นๆ
  • รับยื่นเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อทำการรับรองเอกสาร
  • รับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และรับแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ในเอกสารทั่วๆ ไป เช่น Textbook , สัญญาซื้อขาย , จดหมาย, งบการเงิน, คู่มือการใช้สินค้า, ใบเสร็จรับเงิน และอื่นๆ
  • บริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ที่ต้องการติดต่อซื้อขายกับต่างประเทศ หรือต้องการแปลเอกสารของต่างประเทศกลับมาเป็นภาษาไทย
  • นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการความช่วยเหลือในการเรียน ในการแปลเอกสารประกอบการเรียน หรือบทคัดย่อต่างๆ
  • บุคคลทั่วไป ที่ต้องการจะขอวีซ่าไปเที่ยวต่างประเทศ หรือต้องการจะติดต่อกับชาวต่างชาติ